Co je dobré vědět

Hromosvod musí mít dle vyhlášky namontovány zejména ty budovy, kde hrozí reálné nebezpečí, že by blesk mohl ohrozit život, zdraví a způsobit značné majetkové škody. Každý by však měl zvážit rizika vyplývající z nedostatečné ochrany objektu před úderem blesku. Hromosvod je konstruován především na ochranu budovy před poškozením a před vznikem požáru od úderu blesku.

Je potřeba také vědět, že při úderu blesku, který může být vzdálen i několik kilometrů, dochází k velkému přepětí. Toto přepětí se do našich objektů dostává po elektrických vedeních a může zcela zničit veškerou elektroniku. Těmto nenávratným škodám se dá předejít montáží svodičů přepětí. Svodiče přepětí chrání spotřebiče nejen proti výbojům od blesku, ale i proti jakýmkoliv výkyvům napětí v síti. Svodiče přepětí svedou přepěťový proud bezpečně do země, kde nezpůsobí žádnou škodu.

Potřeba využití svodičů přepětí se stále zvyšuje s tím, jak neustále kolem nás roste počet elektronických a elektrických přístrojů. V dnešní době je elektronika osazena skoro v každém elektrickém přístroji. Proto jsou tyto přístroje stále více náchylnější na různá přepětí. Je jen na vašem rozhodnutí, zda ponesete riziko zničení elektronických zařízení, či ztráty dat z počítače v případě nepřímého zásahu blesku a nebo se těmto ztrátám budete snažit předejít montáží svodičů přepětí.